Overlijden in Jeruzalem...

 Een man en een vrouw gingen met vakantie naar Jeruzalem.

Tijdens hun verblijf aldaar overleed de echtgenote. De begrafenisaannemer

troostte de echtgenoot en zei: "Je kan het lichaam per schip naar huis

sturen voor 5.000 dollar of je kan haar hier begraven, in het Heilige Land,

het Uitverkoren Land tegen de prijs van 150 dollar." Wat denkt u dat de

echtgenoot zal doen? En waarom hij doet wat hij meent te moeten doen?

De echtgenoot dacht even na maar zei uiteindelijk dat hij haar

liever naar huis wou verschepen.

"Waarom toch", zei de begrafenisaannemer die niet begreep

waarom de man zoveel geld wilde betalen. "Waarom wil je 5.000 dollar

uitgeven om haar per boot mee te nemen naar huis , terwijl het voor u toch

heerlijk moet zijn te weten dat ze hier in het Beloofde Heilige Land kan

begraven worden voor slechts 150 dollar?"

De man antwoordde op de koele, ernstige toon die hem al die jaren had getypeerd.

"Lang geleden," zei de man, " stierf hier een man, werd hier

ook begraven en drie dagen later verrees hij. Ik kan dat risico niet nemen."

Moontje

----------

naar de volgende pagina

Terug naar de index

Home
Schrijf een bericht in het Nautenboek
Bekijk hier mijn Nautenboek