De bazin van een bordeel in het Brusselse opent de deur en voor haar staat een elegante man van middelbare leeftijd : "En, hoe kan ik u van dienst zijn?", vraagt zij. "Ik wil Conny," antwoordt hij. "Maar mijnheer, weet u wel dat Conny een van onze duurste meisjes is ? Misschien wil je eerst de andere meisje zien.", vraagt de bazin. "Neen, dank u, ik wil echt wel Conny.", antwoordt de klant. Conny wordt onmiddellijk geroepen en zij legt de man uit dat de prijs 1.000 Euro per beurt bedraagt, en over die prijs wordt helemaal niet gediscussieerd. Zonder aarzelen geeft de man 5 briefjes van 200 Euro en ze gaan samen naar de kamer.
Een uurtje later gaat de man rustig weg. 's Anderendaags komt de man terug en vraagt opnieuw naar Conny. Conny antwoordt dat het heel zelden gebeurt dat iemand haar twee nachten na elkaar vraagt, goed wetende dat zij nooit een korting geeft. Opnieuw legt de man 5 briefjes van 200 Euro neer en samen met de jonge dame gaat hij naar de kamer en een uurtje later gaat hij weer rustig weg.
Ongelooflijk, maar de derde dag staat de man daar terug. Opnieuw betaalt hij 1.000 Euro en opnieuw gaan ze naar de kamer. Na een uurtje komen ze buiten en Conny vraagt aan haar trouwe klant: "Nog niemand heeft drie dagen op rij van mijn diensten gebruik gemaakt. Ik hoor dat je niet van hier bent, van waar ben je eigenlijk?"
"Ik woon in Bilzen.", antwoordt de man. "Echt waar? Ik heb daar nog familie wonen !", zegt Conny verrast. "Dat weet ik.", antwoordt de klant, "Uw vader is onlangs overleden. En ik ben de verzekeringsmakelaar van de familie.
Uw twee zussen hebben me de opdracht gegeven om uw deel van de levensverzekering, zijnde 3.000 Euro, uit te betalen."

Moraal van het verhaal:
Sommige dingen in het leven zijn niet te vermijden:
sterven
, belastingen betalen, en zich laten naaien door de verzekeraar!
----------
naar de volgende pagina
Terug naar de index
Home
Schrijf een bericht in het Nautenboek

Bekijk hier mijn nautenboek