Norman en zijn blonde vrouw luisteren tijdens het ontbijt naar de
radio en horen de regionale nieuwslezer zeggen :
"Er wordt 8 tot 10 cm sneeuw verwacht vandaag.
Wilt u uw auto aan de kant van de straat parkeren met de oneven nummers,
dan kan de sneeuwploeg er ongestoord langs rijden."
De vrouw van Norman gaat naar buiten en zet haar auto op de aangegeven plaats.
Een week later, weer tijdens het ontbijt, meldt de nieuwslezer op de radio
"We verwachten vandaag 10 tot 12 cm sneeuw.
Wilt u uw auto aan de kant van de straat parkeren met de even nummers
zodat de sneeuwploeg er ongestoord door kan ?"
De vrouw van Norman gaat naar buiten en plaatst haar auto weer op de aangegeven plaats
Weer een week later, weer tijdens het ontbijt zegt de nieuwslezer
"Wij verwachten 12 tot 14 centimeter sneeuw. Wilt u uw auto . . .
Op dat moment valt de stroom uit..................
De vrouw van Norman is in alle staten en met een bezorgd gezicht vraagt ze
aan haar man Norman
"Schat, nu weet ik niet wat doen. Aan welke kant van de straat moet ik nu de
auto  parkeren zodat de sneeuwploeg er ongestoord door kan???"
Waarop Norman, met de liefde en begrip in zijn stem
zoals alle mannen hebben die met een blonde vrouw getrouwd zijn, antwoordt :
"Waarom laat je hem deze keer niet gewoon in de garage staan." 

----------
naar de volgende pagina
Terug naar de index
Home
Schrijf een bericht in het Nautenboek
Bekijk hier mijn Nautenboek