Er zijn nu drie versies van het baksverhaal ingestuurd
Versie 1    Versie 2   versie 3  vertaling marinetaal bij de verhaaltjes Versie 4  
Voor vertaling va de woorden in het Maleis surf naar 
http://www.flevoland.to/~birgit/bahasa/maleis.html
Home
Schrijf een bericht in het Nautenboek

Bekijk hier mijn nautenboek