Aan: alle mensen die betrokken zijn bij de militaire begraafplaats Roodeweg

Van: Erwin Kamp

Datum: 21 januari 2007

Editienummer: 7

Betreft: update stand van zaken

Status: ter kennisname

 

Aan alle betrokkenen bij de militaire begraafplaats,

 

Namens het bestuur van de Stichting Militair Erfgoed Curaçao (SMEC) wens ik u allen een voorspoedig en gezond 2007 toe.

 

Deze mail is bedoeld om alle betrokkenen te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de begraafplaats. In het bijzonder wil ik hier vier onderwerpen noemen:

 

  1. Opknappen begraafplaats

Zaterdag 30 december jl. hebben we met zo’n tien mensen de laatste schoonmaakronde van het jaar 2006 uitgevoerd. De begraafplaats ligt er weer onkruid vrij bij. Na afloop hebben we met zijn allen een biertje gedronken. LET OP! De komende schoonmaakronde staat gepland op zaterdag 27 januari a.s. om 08.00 uur. Zegt het voort !!!!!!!!!!!!!

 

  1. Beheerder begraafplaats

Frans van Es is nu officieel de beheerder van de begraafplaats. Het bestuur heeft met zijn kandidaatstelling formeel ingestemd. Dit betekent dat hij het onderhoud en de opknapwerkzaamheden coördineert. In overleg met hem zal worden bepaald welke werkzaamheden de hoogste prioriteit krijgen. Frans beheert tevens een sleutel de toegang geeft tot de begraafplaats.

 

  1. Uit het bestuur

Het bestuur heeft vrijdag 19 januari jl. voor het eerst in haar officiële samenstelling vergaderd. Hierbij waren aanwezig Jos Rozenburg, Carlos Sayers, Rob van de Heuvel, Dimitri Cloose, Kees van Dongen en Erwin Kamp. We hebben ondermeer gesprokken over het opstellen van een onderhoud- en beheerplan. Carlos Sayers kent iemand die gevraagd zal worden om een eerste aanzet te geven voor een plan. Ook zal de Oorlogs Graven Stichting (OGS) worden benaderd voor hun expertise. Daarnaast zijn de financiën natuurlijk een belangrijk onderwerp. Het geld bepaalt immers voor een groot deel wat wij aan het onderhoud op korte en lange termijn kunnen doen. Rob van de Heuvel zal hiervoor sponsoren benaderen. Bovendien zullen we kijken of we het Prins Bernhardfonds kunnen vragen om subsidie. Voorts ligt er nog een aanbod van de oud Hoofd Directeur Personeel van Defensie. Dimitri Cloose zal voor de eerstvolgende vergadering een inventarisatie hebben van alle militair relevante objecten die we onder het erfgoed van Curaçao kunnen scharen en die behouden dienen te blijven. Jos Rozenburg vordert steeds verder met zijn historisch onderzoek en wil aan het einde van de maand januari als consul van de OGS een eerste rapportage over de militaire graven in de West aan het bestuur van de OGS aanbieden. Jos heeft serieuze plannen ingebracht om tot een concentratie van militaire graven in de West op onze begraafplaats samen te brengen. Kees van Dongen is de contactpersoon vanuit het Contact Oud Mariniers en zal samen met iemand van het Vrijwilligers Korps Curaçao optreden als liaison met onze stichting. Erwin Kamp droeg de oprichtingsakte en het bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel aan Rob van de Heuvel die op korte termijn een bankrekening zal openen. Tevens deelde Erwin mee dat hij van 22 januari tot en met 9 februari a.s. in Nederland is en terugvaart met de Hr. Ms. Zuiderkruis. Hij is voor het komende half jaar de geestelijk verzorger van het nieuwe stationschip en dus regelmatig meevaart.

 

  1. Adhesiebetuigingen

Inmiddels zijn de nodige ondersteunende emails en adhesie betuigingen vanuit Curaçao en Nederland ontvangen over het opknappen van de begraafplaats. Vele mensen vinden het fantastisch wat we doen. Wellicht binnenkort hier meer nieuws over.

 

Met vriendelijke en collegiale groeten,

 

Erwin Kamp

Humanistisch raadsman

 

Schrijf een bericht in het Nautenboek

Bekijk hier mijn nautenboek