From: JMJ.Rozenburg
To: bodyart@carib-online.net
Sent: Wednesday, September 06, 2006 1:35 PM
Subject: Begraafplaats Roode weg

Bon dia,
 
Beter laat dan nooit wil ik even terugkomen op de militaire begraafplaats. Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande:
 
1. er zal binnenkort een Stichting worden opgericht, die het beheer en het onderhoud van de begraafplaats gaat regelen. De KM zal in die Stichting niet vertegenwoordigd zijn, deelname door actief dienende militairen zal op individuele basis en op persoonlijke titel gebeuren.
2. op zaterdag 16 september a.s. zal door een groep vrijwilligers de begraafplaats worden schoongemaakt, opgeknapt en er zal reparatiewerk plaatsvinden aan de ingestorte muur en aan de graven.
 
De aktie op 16 september moet de start zijn van een groep vrijwilligers die gestructureerd onderhoud gaat geven aan de begraafplaats, zodat de staat ervan goed is en goed blijft. Het moet een plek worden waar mensen op een nette en eervolle manier terecht kunnen om nabestaanden, vrienden of collega's te herdenken.
 
Ik wil de 'oud nauten' uitnodigen om deel te nemen aan de grote schoonmaakactie op zaterdag 16 september. We beginnen om 07.00 uur en zijn naar verwachting rond de middag klaar. Details volgen nog. We zullen ook het COM, actief dienende militairen en andere betrokkenen benaderen en hopen dan met een man of 20-30 te zijn.
 
Tijdens een eet/drinkpauze wil ik voor de groep uitleggen hoe we denken dat de begraafplaats behouden kan worden voor langere tijd en hoe we het beheer en het onderhoud denken te gaan doen.  
 
Verzoeke een mailtje terug met een bevestiging van ontvangst.
 
Ergens volgende week zou ik graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen voor zaterdag 16 sept.
 
met vriendelijke groet,
 
J.M.J. Rozenburg
 
Home
Schrijf een bericht in het Nautenboek

Bekijk hier mijn nautenboek