De eerste reactie die binnen kwam via de meel

 

Beste Frans, Jos en Rob,

 
Vandaag heb ik de foto's gezien van jullie inspanningen van afgelopen zaterdag. Begin van het jaar heb ik zelf een aantal malen mogen aanschouwen in wat voor een erbarmelijke toestand het kerkhof er toen bij lag. Wat ik nu zie is een verschil van dag en nacht. Daarom mijn complimenten aan jullie en al die anderen die zich geheel belangeloos hebben ingezet om dit resultaat te bereiken. Ik vertrouw erop dat deze mensen dit via jullie op de een of ander manier wel terug horen. In februari zien we elkaar weer.

Met vriendelijke groet, / With kind regards,

Fred van Kolck

-----------------------------

De volgende is van Theo Smit.

Hallo Franzl,
Bedankt voor je (zeer duidelijke ) uiteenzetting van het gebeuren daar aan de Rodeweg.
Nog meer wordt me nu duidelijk dat onze oud-werkgever een schaamlap dient te dragen.
De term "Een vis begint altijd te rotten aan de kop"wordt nu pijnlijke bewaarheid, echter dat even terzijde.
Het zijn werkelijke schijtlijsters die, bang voor de openbaarheid, nazorg voor de laatste rustplaats van zich af schuiven. Ook de rol van de Protestantse Kerkgemeenschap blijkt uit jouw verhaal, is zeer bedenkelijk te noemen, Zo eer je een gevallen zoon van het vaderland niet. Prachtige volzinnen, maar het tekent de hardheid van het leven wel, ben je ook maar één dag bij de "Baas"weg dan kent men je, als je nog even een vergeten plunjezak moet halen niet meer en moet je een pasje bij MBK halen. Dat is iets wat mij overkwam toen ik met FLO ging, en dat vergeef ik die Farizeeërs  nooit.
 
Ik heb de foto's nu gezien, perfect werk en een groot compliment voor hen die hun ziel daarin hebben gelegd. Dat er ook jongeren zich geroepen voelden en hun vrije tijd  daaraan heben opgeofferd ontroert mij diep.
De gedrevenheid die men tentoonstelt bij het opknappen geeft een goede verstandhouding en teamgeest weer, de goede wil leeft nog bij mensen.
Dat ook officieren, actief en bd  meeleven en meewerken is een opsteker van jewelste.
Zo hoort het ook: Eén voor allen,Allen voor één !!
Hopelijk keert alles nu naar waarden die men normaliter als "normaal"in het leven kan beschouwen.Dat heet in de volksmond FATSOEN.
Ook de mensen van het bedrijfsleven die spontaan meeleefden: Chapeaux !!
 
Maatje, hou je haaks, vanavond drink ik een flinke heildronk op allen die van goede wil zijn !
 
Theodorus

---------------------------------

Henk de Groot

 

Aan alle medewerkers die er van het Kerkhof weer een stuk echte EER van  gemaakt hebben voor de overledenen zoals het vroeger bij de Marine nog traditie was.

Wil ik van harte een grote hulde toe dienen voor het gedane werk,en hopen dat hun werk nog goede volgelingen mag hebben om alles zo in stand te kunnen houden.

En waar menige goudvink zijn ogen uit zijn kop mag schamen voor de niet medewerking.

Voor allen een koude Polar.

 

Frans,Rob en de rest Losballos en Lospeerros Henk.

------------------------------------------------
Mijnheer van Guluck
 
Hartelijk dank voor de snelle reactie.
 
Als eerste reactie op het artikel in trivizier, dacht ik hoe is het mogelijk het zal toch zo erg niet zijn.
 
Maar nu ik de foto's gezien heb, moet ik het wel geloven.
Ik ben heel erg blij dat het particuliere initiatief van Uw groep vrienden en kennissen de begraafplaats weer een net aanzien heeft gegeven.
 
Ik heb zelfs uit een van de afgebeelde foto's de rustplaats van mijn op 14 oct 1952 overleden broer Piet Dekker, bij leven officier vlieger, kunnen herkennen.
 
Zelf heb ik het graf een aantal malen kunnen bezoeken, tijdens mijn uitzending naar de West in 1960/1961 a/b van Hr. Ms. van Amstel.
 
Ik heb mijn schoonzuster en zijn zoon van de schoonmaak actie op de hoogte gesteld. Ook zij waren erg blij met het initiatief en zullen zeker een kijkje nemen op de website.
 
Als U wilt kunt U deze reactie plaatsen.
 
Met vriendelijke groet
 
Joop Dekker
------------------------
 
Beste Erwin en alle anderen:

Via deze site wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie inzet om de militaire begraafplaats weer in ere te herstellen.
Zelf was ik maart jl voor het eerst van mij leven op Curacao. Ik was samen met mijn moeder,
mw de Vries- Vaas, mijn zus Yvonne en zwager Ronald.
Mijn opa , Lieuwe Vaas, is een van de drie militairen die tijdens de Aanval vanuit Venezuela in 1930 vermoord werd. Hij ligt begraven onder het grote monument op de Begraafplaats. Al op de eerste dag van ons verblijf op Curacao zijn wij naar de begraafplaats gegaan om bloemen op het graf van mijn opa te leggen. We schrokken erg toen we zagen in wat voor toestand de begraafplaats was. Mijn moeder , die 86 jaar is, kon door al het onkruid bijna niet bij het graf van haar vader komen. Daar was ze heel verdrietig over.
Daarom ben ik nu zo ontzettend blij dat ik lees( en de foto's van de duikclub zie)
hoe de begraafplaats hersteld is. Ik vind het echt geweldig hoe jullie dit gezamelijk gedaan hebben. Het liefst zou ik jullie hiervoor persoonlijk willen bedanken. Voorlopig kan ik echter nog niet naar Curacao terugkomen. Mijn moeder, zus en zwager komen echter wel weer in februari 2007. Zij zullen
ongetwijfeld meerdere keren de begraafplaats gaan bezoeken. Veel groeten vanuit Nederland, 
Marion Kruis- de vries.
-----------------------------------
Van Henk Langeveld

Ik ben van de lichting62/1 en ben in 1962-1963 op Suffisant gelegerd geweest.
10 jaar geleden ben ik voor het eerst terug geweest en nadien elke twee jaar.
ook toen was het een puinhoop, en terug in Nederland heb ik met de marine gebeld, weinig succes. Ik vind het knap werk, ook al omdat ik in die jaren zelf diverse keren bij een begrafenis met het vuurpeloton bij de kist,schoten heb afgevuurd. Nogmaals hartstikke goed
Henk
-------------------------------

Uit het Nautenboek
Van 
P.C. van der Graaf
schout-bij-nacht bd

Het laatste bericht met foto's over de begrafenis van KWMR Burger en Kok 1 ten Donkelaar heeft mij bijzonder getroffen.
Met name de foto's heb ik niet eerder gezien en het was daarom heel bijzonder om mijn vader op de rug te zien in de kerk tijdens de uitvaart. Mijn vader (KLTZ G. van der Graaf) was destijds commandant van Hr. Ms. Rotterdam en het tragische ongeval heeft hem bijzonder aangegrepen en hem nooit meer losgelaten. Op de foto zit hij rechts en links op de foto is LTZ 2OC W. Boer.
Het werk van de oud-nauten en de leden van de Stichting aan de militaire begraafplaats is fantastisch. Hoe wij omgaan met onze overleden collega's ook al is het heel lang geleden tekent onze betrokkenheid met hen, toen en nu. En vooral voor de nabestaanden moet het een goed gevoel geven dat er nu eindelijk zoveel echte aandacht wordt gegeven aan het onderhoud van de graven en aan de militaire begraafplaats door zoveel goed gemotiveerde vrijwilligers.
Vanuit de Oorlogsgravenstichting (OGS), waarvan ik nu directeur ben, zullen we ons inzetten om de begraafplaats de status te geven en te laten behouden die zij verdient. Met KLTZ Rozenburg weten wij ons nu gelukkig verzekerd van een voortreffelijke vertegenwoordiger van de OGS in de West. Wij zullen ons best blijven doen zodat we in de toekomst met recht kunnen blijven zeggen: "Opdat zij met eere mogen rusten".
Ik wens de Stichting die zich zo volop wil inzetten voor het onderhoud aan de militaire begraafplaats bijzonder veel succes.
En de oud-nauten en oud-marinemensen op het eiland olv Opperschipper van Es (AOOODND/dmr.bd) die er mee begonnen zijn verdienen onze bijzondere dank!
Met vriendelijke groet,
P.C. van der Graaf
schout-bij-nacht bd

 

Schrijf een bericht in het Nautenboek

Bekijk hier mijn nautenboek